Главная страница
егэ 2017-2018
Учреждение дополнительного образования
Общие положения настоящий
Правила дорожного движения
Какие признаки поведения
Правила заполнения бланка
Правила перевозки детей
Развитие речи детей
Использование здоровьесберегающих технологий
Журнала регистрации посетителей
Правила внутреннего распорядка
Социально-экономические и политические
Цель-воспитание бережного отношения
Правила безопасного поведения
Содержание пояснительная записка
Предупреждение и устранение
Практические советы проведения
Оглавление общие положения
Формирование личности ребенка
Достижение следующих целей
Получение дошкольного образования
Название программы аннотация

Программа түбәндәгеләрне исәпкә алып төзелде


Скачать 37.24 Kb.
НазваниеПрограмма түбәндәгеләрне исәпкә алып төзелде
Документ создан автором03.10.2017
Размер файла37.24 Kb.

10 – 11 СЫЙНЫФЛАРНЫҢ РУС ТЕЛЛЕ ТӨРКЕМНӘРЕ ӨЧЕН ТАТАР ӘДӘБИЯТЫННАН ЭШ ПРОГРАММАСЫНА АННОТАЦИЯ
Программа түбәндәгеләрне исәпкә алып төзелде:

1. “Россия Федерациясендә мәгариф турында”гы федераль Законы. 2013 ел. (273 нче номерлы 2012 елның 29 нчы декабрендәге законның 2013 елгы яңартылган варианты).

2. “Мәгариф турында” Татарстан Республикасы Законы, 2013 ел.

3. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау,өйрәнү, үстерү буенча турында” Татарстан Дәүләт программасы. 2013 ел, 25октябрь.

4. Россия Федерациясенең 04.03.2009нчы елгы “Төп гомуми белем бирү стандарты” ның федераль компоненты турындагы боерыгы;

5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы” (Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2010 ел)

6. Югары Ослан муниципаль районы “Иннополис Лицее” дәүләт автоном белем бирү учреждениесенең 2017 – 2018 нче уку елына укыту планы.
Урта (тулы) гомуми белем баскычында татар әдәбияты укытуның максатлары:

  • матур әдәбият текстларын кабул итү, төп әдәби-тарихи мәгълүматларны белү;

  • әдәби-тарихи процесс турында гомуми караш булдыру;

  • гуманлылык карашлары, гражданлык тойгысы, патриотизм хисләре, татар әдәбиятына һәм татар халкының рухи һәм мәдәни кыйммәтләренә ихтирам тәрбияләү;

  • телдән һәм язма сөйләм аша әдәби зәвык үстерү;

  • татар классик әдәбияты, балалар әдәбияты, хәзерге татар әдәбиятының күренекле вәкилләрен атый белү, аларның әсәрләреннән алынган өзекләрнең эчтәлеген аңлау һәм фикер алыша белү;

  • татар халкының әдәбияты, тарихы, мәдәнияте буенча мәгълүматлы булу;

  • татар сәнгатенең күренекле вәкилләре турында хәбәрдар булу.


Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы

Тел (лингвистик) һәм сөйләм (коммуникатив) компетенциясенә ия булырга, ягъни белемнәрен һәм күнекмәләрен төрле аралашу ситуацияләрендә кулланырга тиешләр.

Сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре (сөйләү, тыңлап аңлау, уку, язу) буенча укучыларның күнекмәләре киңәйтелә. Аларны, җанлы сөйләмне тыңлап, кирәк мәгълүматны сайлап алырга һәм тулысынча аңларга; диологик аралашу барышында куелган коммуникатив максатларга ирешергә; үз фикерләрен белдереп, вакыйгаларны һәм күренешләрне яктыртырга; укылган (тыңланган) текстларның эчтәлеген эзлекле итеп сөйләргә һәм телдән белдерелгән фикерләрне язмача оештырырга өйрәтү эшләре иң мөһимнәрдән санала.
Укыту планында 10-11 сыйныфларда татар әдәбиятына атнага 2 сәгать вакыт бирелә. Программада 70 сәгать каралган.

10 – 11нче сыйныф укучыларының әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр:

- матур әдәбият текстларын кабул итү, төп әдәби-тарихи мәгълүматларны белү;

- татар классик әдәбияты, балалар әдәбияты, хәзерге татар әдәбиятының күренекле вәкилләрен атый белү, аларның әсәрләреннән алынган өзекләрнең эчтәлеген аңлау һәм фикер алыша белү;

- татар халкының әдәбияты, тарихы, мәдәнияте буенча мәгълүматлы булу;

- татар сәнгатенең күренекле вәкилләре турында хәбәрдар булу;

- сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы куллануга ирешү, сөйләмне орфоэпик һәм орфографик яктан дөрес оештыра белү:

- авазларны сүзләрдә , сүзтезмәләрдә , җөмләләрдә дөрес әйтүгә ирешү һәм сингорманизм законының асылына төшенү;

- коммуникатив максатларны аңлап, диологик аралашуда катнашу;

- төрле аралашу сфераларыннан чыгып, телдән яки язмача үз фикерләрен белдерүгә ирешү;

- тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле монологик сөйләм төзи алу;

- антонимнар, синонимнар, фразеологик һәм башка төр сүзлекләрдән файдалана белү;

- тиешле (3000 сүз) күләмдә татар сүзләрен яттан белү.
Укыту – методика комплекты:

  1. Р.Р.Нигъмәтуллина “Татарча да яхшы бел. 10 класс” - Казан: Мәгариф, 2010ел.;

  2. Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәкт. 11 нче сыйныфы өчен дәреслек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Р.З. Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева. – Казан: Мәгариф, 2010.


Агымдагы контроль һәм арадаш аттестация формалары

Укучыларның белемнәрен бәяләү максатыннан, программа нигезендә 10-11 нче сыйныфта контроль тест яки программага нигезләнеп, үтелгән темалар буенча сорауларга җавап формасындагы контроль эш үткәрү каралган. Контроль эш һәм тест үткәрү өчен материаллар “Мәгариф” журналыннан, төрле методик җыентыклардан, интернет ресурслардан , edu.tatar.ru сайтындагы оешмалардан алына һәм программага нигезләнеп, дәреслек буенча укытучы тарафыннан төзелә.